tilfellet.blogs.com > Riving av nedre stasjon til gamle stolheis 2010

Mye arbeid gjenstår
Helt i starten av rivinga
Takplater tatt av
Taket inne i maskinrommet
Oversiktsbilde etter at takplatene er tatt ned
Vendskiva kommet på bakken
Vi ser lysere og lysere på jobben...
Ramme til motor og vendeskive ville ikke helt ned
Øverste del av taket revet
Motor, vendeskive og ramme kommet ned
Kjørerom og trapp
Kjørerom innvendig
Kjørerommet på tur ned
Kjørerommet ribbet for yttervegger
Nesten hele taket nede
Bare lager-rommet og gulvet igjen
Tomta etter at alt er revet og mesteparten kjørt bort
Ramme til motor og vendeskive heises bort
Vendeskiva has left the building
Vendeskiva på tur bort
Vendeskiva kommet på lastebilen
The engine has left the building
Motoren heises bort
Søylene som bygget sto på.